Henk Procee
Filosofie & Reflectie
Met andere ogen

Over Henk Procee

Prof. dr. Henk Procee

is een gepassioneerd docent voor zeer uiteenlopende groepen. Hij heeft les gegeven aan HAVO, middelbare analistenschool, HBO (scheikunde), algemeen publiek, universiteit, honoursprogramma, post-academisch onderwijs, AIO-masterclasses (filosofie, reflectie, onderzoekbegeleiding).
Hij staat bekend als een voortreffelijk en humorvol gespreksleider en heeft in die functie talloze bijeenkomsten voorgezeten.
Zulke bijeenkomsten variëren van Studium Generale programma’s, wetenschappelijke congressen, panelbijeenkomsten, tot openbare interviews. Hij heeft ook zijn sporen verdiend in trainingen en cursussen van mensen met wie hij betrokken en stimulerend kan werken. Trainingen die variëren van retorica tot professionele kwaliteit in een diversiteit van beroepen.

Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd voor persoonlijke counseling. Ook op dit terrein blijkt hij een vruchtbare gesprekspartner voor diverse mensen te zijn.Tevens is hij een ervaren redacteur. Hij heeft zowel ervaring als redactiesecretaris met wetenschap­pelijke tijdschriften als met het maken van boeken met andere mensen.

Video intro

Henk procee video introductie

Bron: Science café Enschede

Biografie

Henk Procee studeerde fysische chemie en studeerde af op het gedrag van overmaat elektronen in diverse vloeistoffen. Hij studeerde daarnaast wijsbegeerte en studeerde daarin af op een scriptie over de wetenschapsfilosofie van Thomas Kuhn. Onderwijl gaf hij les in de scheikunde aan een diversiteit van opleidingen (van Analistenschool, via HAVO, tot HBO-diëtisten­opleiding).Vervolgens werd hij stafmedewerker, later directeur, van de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Daarna raakte hij verbonden aan de Universiteit Twente als directeur van het Studium Generale. Hij promoveerde op het proefschrift “Over de grenzen van culturen; voorbij universalisme en relativisme”.
In 2000 werd  hij half time directeur van het Studium Generale en half time hoogleraar met de leeropdracht “Wijsbegeerte in relatie tot academische vorming”. Hij heeft diverse onderwijsvernieuwingen op zijn naam staan, zoals denkmethoden en systematisch reflecteren. Zijn belangstelling strekt zich overigens uit over een breed terrein: wetenschap, techniek, cultuur, onderwijs – terreinen die hij vanuit zijn filosofische en ervaringsachtergrond benadert. Hij is medesamensteller en essayschrijver van de bundel “Bij die wereld wil ik horen. Zesendertig columns en drie essays over de vorming tot academicus”. Hij is tevens auteur van het boek “De nieuwe ingenieur.
Over techniekfilosofie en professioneel handelen”.
Zijn recentste boek is “Intellectuele Passies. Academische Vorming voor kenners”.
Bij zijn emeritaat in 2011 ontving hij de prestigieuze erepennning van de Universiteit Twente.

Henk Procee ontvangt erepenning UT

Prof. dr. Henk Procee heeft tijdens zijn academisch afscheid de erepenning van de UT ontvangen. Rector magnificus Ed Brinksma reikte hem de onderscheiding uit vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Universiteit Twente.

Prof. dr. Henk Procee heeft tijdens zijn academisch afscheid de erepenning van de UT ontvangen. Rector magnificus Ed Brinksma reikte hem de onderscheiding uit vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Universiteit Twente.
Henk Procee (1946) nam op dinsdag 7 juni 2011, na 18 jaar, afscheid van de Universiteit Twente. Hij ontving tijdens het afscheidssymposium dat voor hem werd georganiseerd de erepenning van de Universiteit Twente. Ed Brinksma reikte hem die uit als blijk van waardering en erkenning voor de manier waarop hij de academische vorming aan de UT gezicht en inhoud heeft gegeven, voor zijn diverse onderwijsvernieuwingen, zoals wijsgerige denkmethoden en systematisch reflecteren, en zijn bijdrage aan de totstandkoming van het honoursprogramma.
Procee is sinds 1983 directeur van het Studium Generale en sinds 2000 bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot Academische Vorming geweest. Hij prubliceerde diverse artikelen over het (hoger) onderwijs. Daarnaast schreef hij boeken over academische vorming, professioneel handelen van ingenieurs en over intellectuele passies…
Bron: utwente.nl

Filosofie

‘Wat kun je weten?’ ‘Wat betekent het dat je vrij bent?’ ‘Hoe verhouden zich intellect en emotie?’ En nog vele andere vragen stelde de filosoof Kant, om ons te confronteren met onszelf, met wie we zijn en wat we van onszelf maken.
‘Ben je verantwoordelijk voor je eigen karakter?’ Met zo’n vraag daagde Aristoteles zijn studenten uit en liet hij hen aan hun ontwikkeling werken.
Zoekt u vergelijkbare confrontaties, uitdagingen, verdieping, inzicht? Zoekt u inspiratie? Wilt u in de woorden van de filosoof Plessner ‘met andere ogen’ naar u zelf, uw werk en de wereld waarin u leeft leren kijken? Zoekt u handvatten om daar aan te werken?
Wat filosofen als Aristoteles, Kant en Plessner deden was het tegendeel van tips en trucs. Omdat zij geen goeroes wilden zijn die de waarheid in pacht hebben. Omdat zij inzicht belangrijk vonden. Wat zij deden was doorvragen, doorzoeken, tot zij bij de vooronderstellingen terecht kwamen. Voor¬onderstellingen die de contouren leveren voor zowel denken als voelen over wetenschap, kunst, leven en samenleven. Door die kaders te analyseren en bij te stellen of zelfs te veranderen het mogelijk de wereld op een nieuwe manier te zien en te ervaren. En na die verdiepende omweg gingen ze weer terug, naar de wetenschap, de samenleving, de mensen zelf.
Aristoteles, Plessner en Kant hebben mij geïnspireerd tot filosoferen voor het volle leven, waarbij zowel aan dat filosoferen als aan dat volle leven recht moet worden gedaan.

Kant

Aristoteles

Plessner

Contact

henkprocee.nl 2015 | site build by: João Monteiro