Henk Procee
Filosofie & Reflectie
Met andere ogen

Recente activiteiten

Denkinstrumenten

Najaar 2015: Vijf weekenden een cursus aan de ISVW (Internationale school voor wijsbegeerte te Leusden) over filosofische denkinstrumenten. Uit de grote traditie van de filosofie zijn 7 benaderingen gedestilleerd die helpen breder en dieper met vragen en problemen om te gaan: metafysica (Plato), transcendentale filosofie (Kant), pragmatisme (Peirce en James), dialectische filosofie (Hegel en Marx), hermeneutiek (Gadamer, fenomeno;ogie (Heidegger en levinas), analytische wijsbegeerte (Popper en Wittgenstein). In het voorjaar is er een nieuwe serie. Zie daarvoor de website van de ISVW: Link


Contact

henkprocee.nl 2015 | site build by: João Monteiro