Henk Procee
Filosofie & Reflectie
Met andere ogen

Recente activiteiten

Artikel: Integriteit in het openbaar bestuur


Artikel: De universiteit tussen praktijk en institutie


Over de grenzen van ons weten

Lezing over de kentheoriw van Immanuel Kant voor het Humanistisch Verbond te Leeuwarden op 9 oktober


Over grenzen

Lezing voor de Rotary Meppel over grenzen en grensverkeer, met het denken van Helmuth Plessner als inspiratiebron.


Mens zijn, wat is dat?

Zomercursus van 24 tot 28 augustus in de ISVW te Leusden. Centraal stond de laatste grote vraag van Immanuel Kant: Wat is de mens? Uiteraard kwamen ook zijn andere vragen aan de orde: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen?


De grondeloosheid van de mens

De visie van Helmuth Plessner op de mens: aanleiding, inhoud en consequenties.

Lezing voor het KVdispuut op 15 maart.


Tolerantie

Lezing op 14 maart voor  de Orde van de Prince over tolerantie in relatie tot macht en vriendschap.


Filosofische denkinstrumnten

Een herhaling van de cursus in het afgelopen najaar. Vijf weekenden anders denken met behulp van de filosofie. Start: het weekend van 30 en 31 januari 2016. Link


Een formule voor geluk

Lezing voor Het Zincafé te Leusden op 25 januari 2016. Link

 


De kunst van het debatteren

Lezing voor Cinementaal en de opleiding psychologie van de Universiteit Twente op 25 januari rondom de film The Great Debaters op 25 januari 2016


Praktische filosofie

Masterclass in Zwolle (13 november) en Amsterdam (15 november) over de theoretische achtergronden en het praktische nut van logica, dialectica en retorica.


Hoe te luisteren naar de cantates van Bach

Lezing met uiteraard veel geluidsfragmenten waarin de vaak spanningsvolle relatie tussen de tekst en de muziek in de cantates van Bach wordt gedemonstreerd. Gehouden op 13 oktober op het Stift te Weerselo.


De ideale universiteit

Lezing over Bildung en Academische Vorming voor het Studium Generale van de Universiteit Wageningen op 1 oktober. Doel van deze lezing was een achtergrond verschaffen voor het begrijpen van de recente opstanden binnen nederlandse universiteiten. Zie: Link
Understanding Univeristy Unrest: Downlaod Powerpoint


Denkinstrumenten

Najaar 2015: Vijf weekenden een cursus aan de ISVW (Internationale school voor wijsbegeerte te Leusden) over filosofische denkinstrumenten. Uit de grote traditie van de filosofie zijn 7 benaderingen gedestilleerd die helpen breder en dieper met vragen en problemen om te gaan: metafysica (Plato), transcendentale filosofie (Kant), pragmatisme (Peirce en James), dialectische filosofie (Hegel en Marx), hermeneutiek (Gadamer, fenomeno;ogie (Heidegger en levinas), analytische wijsbegeerte (Popper en Wittgenstein). In het voorjaar is er een nieuwe serie. Zie daarvoor de website van de ISVW: Link


Contact

henkprocee.nl 2015 | site build by: João Monteiro