Henk Procee
Filosofie & Reflectie
Met andere ogen

Wat doet Henk Procee

Henk Procee heeft een diepgaande kennis van de filosofie waarover hij graag vertelt en die hij ook graag gebruikt om met mensen, zowel professionals als niet-professionals, een tikje anders naar hun praktijken te kijken, een beetje anders daarover na te denken, en daardoor ook hun oordeelsvermogen te ontwikkelen. Centraal bij hem staat niet het product, ook niet het proces, maar de persoon die het doet. Dit alles gebeurt in een waaier van activiteiten: Daarnaast is hij veel gevraagd als voorzitter en interviewer bij openbare en wetenschappelijke bijeenkomsten

Activiteiten

 
Trainingen
Reflecteren, denkinstrumenten, retorica.

 
Lezingen
Filosofie in relatie tot het volle leven.

 
Gespreksleiding
Voorzitterschappen, openbare interviews.

Trainingen en cursussen

Thema’s:
1. filosofische vaardigheden en denkinstrumenten
2. reflectievaardigheden
3. academische vaardigheden, zoals kritisch en wetenschappelijk denken
4. retorica: presenteren en debatteren

Lezingen en gastcolleges

Deze hebben betrekking op een veelvoud aan thema’s:
1. inleidingen in filosofie en filosofen; uiteraard Kant, Plessner en Aristoteles, en ook anderen
2. reflecteren in onderwijs en beroep
3. (hoger) onderwijs en academische vorming
4. onderwijsfilosofie
5. klassieke retorica voor nu
6. benaderingen van cultuurverschillen
7. wetenschap en wetenschapsfilosofie
8. techniek en de rol van de ingenieur
9. integriteit in het openbaar bestuur
10. film en filosofie.

Henk Procee:
Gast college filosofie
Immanuel Kant TU Delft (deel 1)

Henk Procee:
Gast college filosofie
Immanuel Kant TU Delft (deel 2)

Henk Procee:
Studium Generale
Retorica van de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Voorzitterschappen en gespreksleiding

Een aantal van zeker 1000 keer voorzitten van congressen, wetenschappelijke en culturele bijeenkomsten, tête à tête-bijeenkomsten, symposia, gespreksgroepen, en het houden van openbare interviews wijst op brede ervaring. Een ervaring die steeds wordt uitgedaagd en uitgediept bij nieuwe activiteiten.
Waarom ik zo vaak gevraagd word? Het eenvoudige antwoord luidt: kwaliteit. Het langere antwoord is dat ik in niet alleen het vermogen heb om een goede gespreksleider te zijn, maar ook duidelijke ideeën over wat deze behoort te doen. Ideeën die te maken hebben met de relatie tussen mensen en inhoud, tussen sprekers en publiek, tussen publiek onderling. Ideeën die zo ernstig zijn dat er ook gelachen kan worden.

Contact

henkprocee.nl 2015 | site build by: João Monteiro